Referencie

Galéria: Výmena ležatých rozvodov || Montáž parnej kotolne
 • Obytný dom na ul.Pribinove sady 30, Nová Dubnica - rekonštrukcia ležatých rozvodov studenej vody
 • Montáž plynovej kotolne - na klúč, ul. Západná Trenčín termostatické a
   hydraulické vyregulovanie v obytných domoch
 • Nera Networks s.r.o., LiptovskÝ Hrádok - montáž potrubných rozvodov chladenej vody
 • Obytný dom na ul. M.BELA TRENĆÍN - hydraulické a termostatické vyregulovanie
 • Rekonštrukcia úk Gymnázium Považská Bystrica
 • Horné Sŕnie - rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu
 • ul.Biskupická a Inovecká Trenčín - rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu
 • Smrdáky - rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu
 • Obytný dom na ul. Inovecká 1137 Trenčín - termostatizácia a hydraulické vyregulovanie
 • ÚK – práce boli prevedené pre vlastníkov bytov kont. p.PAPPOVÁ
 • Bzince pod Javorinou - rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu
 • Gbely - rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu
 • Montáž potrubných rozvodov v Trenčíne
 • Semikron VRBOVÉ - prekládka stl plynovodu s doregulovačnou stanicou
 • Logisticko dodávateľské centrum Trnava - rozvody stlačeného vzduchu
 • Montáž parnej kotolne - Sládkovičovo
 • Montáž vykurovania, zdravotechniky a plynu v rodinných domoch

Kontakt

PKS-MONT s.r.o.
913 07 Trenčianske Bohuslavice 198
mobil: 0905 520 955
mobil: 0907 799 800
Tel/fax: 032/7782204
IČO: 44024631
e-mail: pks-mont@cns-net.sk
web: www.pks-mont.sk
Ako nás nájdete => mapa