Oprávnenia

Kontakt

PKS-MONT s.r.o.
913 07 Trenčianske Bohuslavice 198
mobil: 0905 520 955
mobil: 0907 799 800
Tel/fax: 032/7782204
IČO: 44024631
e-mail: pks-mont@cns-net.sk
web: www.pks-mont.sk
Ako nás nájdete => mapa